Close
Logo

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig
Drammen Helsepark AS står bak nettsiden drammenhelsepark.no.
Daglig leder i selskapet er Jon Chr. Simenstad. Redaktør for nettsiden er Rino Andersen. Han er ansvarlig for nettsidens behandling av personopplysninger.
Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
 
Formålet med behandlingen
Det er frivillig for alle som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Informasjonen brukes til å svare på henvendelser, såfremt ikke annet avtales i etterkant. Som bruker av nettstedet samtykker du til innhenting og behandling av data i form av nettkapsler med mindre annet er spesifisert.
 
Hva er det rettslige grunnlaget?
Det er nødvendig for å kunne svare på henvendelser, sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste som mulig.
 
Hvor hentes opplysningene fra?
Nettsidene henter kun personopplysninger du frivillig gir oss og via nettkapsler. De kalles ofte cookies og er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring og behandling av opplysninger er ikke tillatt uten at du som bruker både er informert og har gitt samtykke. Du skal vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.
 
Utleveres opplysninger?
Personopplysninger deles ikke med utenforstående, men vi kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av tjenesten. Underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av oss.
 
Det er kun personopplysninger som er forbunnet med en forespørsel som kan bli lagret. Opplysningene vil ikke bli brukt til annet en direkte korrespondanse via e-post (navn og e-postadresse).

Om dine rettigheter
Du har rett til innsyn i personopplysninger vi behandler om deg, og du har rett til å kreve at disse rettes eller suppleres. Du har også rett til å kreve sletting. Da skal alle opplysningene slettes, med mindre fortsatt oppbevaring er påkrevd eller tillat ved lov.
Nettsiden kan fortsatt oppbevare anonymisert informasjon, dvs. opplysninger som ikke kan knyttes til deg.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller du vil endre, korrigere eller oppdatere opplysningene. Ta også kontakt om du vil slette opplysninger eller trekke tilbake samtykke, behandling, bruk, eller utlevering av personopplysninger.  

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger er i strid med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.
 
Kontaktinformasjon
Kontakt oss på: rino@eidos.no