Close
Logo
Top Image

Historien bak Drammen Helsepark

I april 2015 tar Eidos-ledelsen et initiativ til det som senere blir visjonen om å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge. Eidos ville utforske mulighetene nytt sykehus i Drammen gir.
Daglig leder Torgeir Finnerud og prosjektdirektør Roar Schinnes skal gjennom Eidos realisere Fjordbyen Lier og Drammen. Oppdragsgiver og største eier er Lier kommune. Området med de gamle industrihallene til ABB på Brakerøya seilte i 2015 opp som mulig plassering for nytt sykehus i Drammen.

På Stortinget er drammenser og tidligere leder for Høgskolen i Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen, i ferd med å bli varm i trøya og en av nasjonalforsamlingens fremste helsepolitikere. Hun er av dem som den gang jobber hardt for at nytt sykehus skal bygges i Drammen.

I tillegg snakker hun varmt om at nytt sykehus gir Drammen nye muligheter. Hun ser på sykehuset som en motor for at hjembyen kan tiltrekke seg små og store bedrifter i helseindustrien.

Finnerud og Schinnes tar tak i Ørmen Johnsens ideer og utvikler en prosjektskisse for utvikling av en helseklynge rundt det nye sykehuset på Brakerøya. Perspektivet handler om å få på plass nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser i regionen og utvikle samhandling mellom store arbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner på videregående og høyskolenivå.

19. oktober 2015 er dagen da ideene testes. Eidos inviterer til en lukket visjonskonferanse. Den ledes av Liers tidligere ordfører Ulla Nævestad. Hun er høsten 2015 styreleder i Eidos.

Stedet for konferansen er kantina på ABB National. Der skal det nye sykehuset ta imot de første pasientene høsten 2024, men i oktober 2015 var det fortsatt industri som rådde grunnen på Brakerøya.

På visjonskonferansen snakker Kristin Ørmen Johnsen varmt for sine ideer. Hun snakker om sykehuset som motor. Hun snakker om å knytte sammen kompetanse og forskning på sykehuset med utdanningsmiljøer, og hun snakker om å tiltrekke og skape rom for nye bedrifter i helseindustrien.

Tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen snakker også på konferansen. Han kom med fersk kunnskap fra Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Stockholm Life Science Cluster.

Ideene får gjenklang. På den lukkede konferansen er det både lokale ordførere, rådmenn, næringslivsfolk og representanter fra universitet og høyskolemiljøer. De skjønner det Ørmen Johnsen og Gabrielsen sier, og de tror på mulighetene.

Eidos-toppene tror også på ideene og på Ansgar Gabrielsen. Han engasjeres for å bidra til å ta det hele ett steg videre. Dermed er startskuddet for Drammen Helsepark i realiteten fyrt av med et stille smell.

Gabrielsen og Eidos jobber ikke isolert. De starter det som skal bli et fruktbart og langvarig samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Første steg er å inngå en intensjonsavtale. Formålet er nå å innlede en prosess med arealerverv/arealbytte og inngå en avtale om samarbeid i prosjektet.

Det skapte grunnlaget for felles reguleringsarbeid og prosjektutvikling med Helse Sør-Øst. I tillegg skapte det grunnlaget for felles eierskap i Drammen Helsepark AS.

Bane Nor Eiendom var interessert i å kontraktsfeste bygging av et parkeringshus på sin del av eiendommen på Brakerøya, der vi har Brakerøya stasjon og som høsten 2015 var høyaktuell for nytt sykehus.

28. juni 2017 blir Drammen Helsepark AS stiftet. Selskapet eies likt mellom Eidos Eiendomsutvikling og Bane Nor Eiendom. Selskapet har fra sommeren 2017 et nært samarbeid med Helse Sør-Øst. De jobber sammen om reguleringsplanen.

Høsten 2019 blir reguleringsplanen vedtatt. Bak den står Drammen Helsepark AS og Helse Sør-Øst RHF. De deler på utgiftene til felles infrastruktur som opparbeiding av veiene Helsegata og Fjorbygata, gangarealer fra Brakerøya stasjon, vann og energi.

Under Drammen Helsepark som strekker seg 440 meter langs Helsegata kommer parkeringsanlegg for biler og sykler for det nye sykehuset.  Helseparken og sykehuset knyttes sammen med en gangbru. Besøkende som kommer med tog, vil gå gjennom helseparken for å komme inn på sykehuset.

Skisseprosjektet til Drammen Helsepark inneholder helsehus, legevakt, sykehushotell, private helsetjenester og har rom og plass for å bygge ny helseindustri i Drammen. Sånn kan vi alle se sporene av arbeidet fra visjonskonferansen og felles utforming av reguleringsplanen.