Close
Logo
Top Image

Drammen Helsepark

Drammen Helsepark AS skal realisere utvikling og utbygging av helseparken på Brakerøya i Drammen.
Helseparken vil ferdig utbygd bestå av 76.000 kvadratmeter næringslokaler tett på det nye sykehuset for Drammen.
Reguleringsplanen for sykehuset omfatter også helseparken. Den er utarbeidet i fellesskap av Drammen Helsepark AS og Helse Sør-Øst RHF.
Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling.
Selskapet ble stiftet 28. juni 2017. Det eies av Eidos Eiendomsutvikling AS (50 %) og Bane Nor Eiendom AS (50 %).

Styret er satt sammen slik:
Styrets leder Torgeir Finnerud

Styrets medlemmer:     
Karita Bekkemellem
Per Atle Tufte
Erik Kreyberg Normann

Selskapet ledes av Jon Chr. Simenstad.

Kontor- og besøksadresse: Langesgate 1, 3044 Drammen.

 
Picture