Close
Logo
Top Image

Et mangfold av tjenester

Drammen Helsepark vil ferdig utbygd ha et mangfold av ulike tjenester.
Vi planlegger for et mangfold. 76.500 kvadratmeter vil gi plass til rene helsetjenester, hotell og overnatting, opplevelser og spisesteder. I tillegg vil du finne møterom og auditorium for studenter og ansatte på sykehuset og helseparken, men også tilbud til deg som vil holde deg i form eller besøke et offentlig servicekontor. Her ser du noe av det vi har tilrettelagt for i reguleringsplanen for Drammen Helsepark.

Helsenæring
Skole/auditorium
Hotell
Kontorer
Gymsal/baseng
Handel
Event/restaurant
Picture