Close
Logo
Top Image

Et mangfold av tjenester

Drammen Helsepark vil ferdig utbygd ha et mangfold av ulike tjenester.
Vi planlegger for et mangfold. 76.000 kvadratmeter vil gi plass til rene helsetjenester, hotell og overnatting, opplevelser og spisesteder. I tillegg vil du finne møterom og auditorium for studenter og ansatte på sykehuset og helseparken, men også tilbud til deg som vil holde deg i form eller besøke et offentlig servicekontor. Her lister vi noe av det vi har bygget inn i den vedtatte reguleringsplanen for Drammen Helsepark.

Helsenæring
Skole/auditorium
Hotell
Kontorer
Gymsal/baseng
Handel
Event/restaurant
Picture