Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Helseparken – en forlengelse av byen

Drammen Helsepark er mer enn helseklynge. Vi vil skape et godt byrom med levende gateplan. Ferdig utbygd skal Helsegata by på gode opplevelser og tilbud for folk flest.
Drammen Helsepark vil strekke seg 440 meter langs Helsegata mot sykehuset og langs Fjorbygata mot stasjonen på Brakerøya. Torget gjennom den sentrale delen av helseparken blir hovedveien for besøkende til sykehuset som kommer med tog til stasjonen på Brakerøya.

Visjonen en er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motor i helseklyngen. Helseparken vil inneholde funksjoner som kan være til støtte for sykehuset, og som kan utvikle seg sammen med fagmiljøene på Vestre Vikens største lokalsykehus. I tillegg er det plass til andre aktører som har pasienter og helse i sentrum, enten som del av utdanning, forskning eller kommersielle virksomheter.
Logo
Koblinger og broer

Koblinger og akser for samhandling og fysiske forbindelser.

Logo
Helsegata

Aktive fasader bidrar til bylivstilbud og utadrettede funksjoner.

Logo
Tårnet som identitetsbærer

Tårnet er et signalbygg og identitetsbærer plassert sentralt i helseparken.

Logo
Opphold på tak

Byggene skal ha grønne tak på flere nivåer for opphold og variasjon.

Logo
Program

Byggene får ulikt innhold for variasjon i volum og uttrykk.

Logo
Logistikk og kjeller

Nedkjøring for varetransport og parkering fra nord og sykkelramper i hver ende.

Fasader og linjer

Det som skjer på gateplan, er viktig. Det er også fasadene og linjene. De skal bidra til å bygge identitet. Vi planlegger for fasader i ulike materialer, så som glass, metall, lyst og mørkt treverk, stein og betong. Vi skal bruke linjer, form, brudd og ulike høyder for både å bygge identitet og gode byrom og vi skal ha attraktive fellesarealer. Det er viktig med uformelle møteplasser inne og ute, på bakkenivå og tak, og overflater med høy kvalitet. Helseparken får direkte stasjonsforbindelse og forbindelse til sykehuset.

Top Image
Levende byrom

Drammen Helsepark skal bidra til å gi liv på gateplan. Det er ønskelig å etablere et hotell eller pasienthotell, med rom som kan leies ut på det private kommersielle markedet. Området skal fremstå som en forlengelse av bystrukturen i Drammen. Da er det viktig med butikker, kafeer og andre virksomheter som henvender seg til folk flest. Vi vil også legge til rette for forretninger, gjerne spisesteder, kafé og kantine for dem som jobber på området. Apotek, fastleger, tannleger og fysioterapauter vil også være av virksomheter som kan passe godt inn i miksen i helseparken.

Top Image
Et folkerikt mangfold

Helseparken kan gi rom for spesielle funksjoner som i særlig grad er til fordel for sykehuset og dem som har sitt daglige virke eller er på besøk her.

Folk i utdanning eller studier skal ha gode miljøer for læring og utvikling. Det samme ønsker vi å tilby til folk som bruker helsetjenester

som ikke nødvendigvis handler om ulike sykdommer.  Det kan gjerne være forebyggende trening, ikke bare opptrening.  Det vil bli etablert parkering

for besøkende til sykehuset under helseparken. Utbyggingen vil skje gradvis. Første byggetrinn skal stå klart til åpningen av sykehuset i mai 2025.

Torgeir Finnerud

Torgeir Finnerud

Styreleder
(+47) 970 27 367
Jon Simenstad

Jon Simenstad

Daglig leder
(+47) 400 31 287
Ansgar Gabrielsen

Ansgar Gabrielsen

Prosjektleder
(+47) 979 72 733
Picture