Close
Logo
Top Image

En arena for muligheter

Drammen er midtpunktet i Viken, 30 minutter fra Oslo og med direkte togforbindelse til byer som Tønsberg og Kongsberg. Fra Helseparken kan du ta Gardermoenbanen rett til landets hovedflyplass.
Drammen Helsepark får en unik beliggenhet, tett sammenvevd med det største lokalsykehuset i Vestre Viken. Flere funksjoner i helseparken vil spille på lag med sykehuset. Det er lett å se at reguleringsplanen for sykehuset og helseparken danner en felles enhet med overlappende funksjoner og nært samspill.

Det nye lokalsykehuset i Drammen skal tas i bruk fra 2024/2025. Åpningen er planlagt i mai 2025, samtidig med første byggetrinn i Drammen Helsepark.

Det nye sykehuset representerer en motor i utviklingen av helserelatert næring. Det gir muligheter til å skape varige verdier ut over sykehusets primære virksomhet.

Målet er å skape et levende byrom i og rundt sykehusområdet. Her kommer formelle og uformelle møteplasser for helsefag og felles arenaer for forskning, utdanning og vitenskap.  
Picture