Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Top Image

Setter fart på helsenæringen

Helseklyngen på Brakerøya har som ambisjon å bli en felles arena for utdanning, forskning, innovasjon og verdiskaping.
Drammen Helsepark er så mye. Kaffebarer, overnatting, frisør og dagligvarer er fire stikkord, men grunnlaget, målet og meningen handler om alt som kan spille godt sammen med det største sykehuset i Vestre Viken.

Visjonen til Drammen Helsepark kom først. Så kom Stortingsmeldingen om helsenæringen. Den kom 5. april 2019 og den sier at nye sykehus skal legge til rette for innovasjon og samhandling. Det kan gjøres gjennom fysisk samlokalisering og gjennom utforming av byggene, sier regjeringen i meldingen.

Drammen Helsepark knyttes sammen med det nye sykehuset med egen gangbro. Besøkende til sykehuset som kommer med tog, går gjennom helseparken. Andre vil parkere bil eller sykkel i parkeringsanlegget under helseparken. 

Det er enkelt å se at helseparken og sykehuset er del av samme reguleringsplan og at den er vedtatt som en felles plan av kommunene Drammen og Lier. Mange funksjoner rundt det nye sykehuset er planlagt inn i helseparken.

Visjonen til Drammen Helsepark AS er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Her snakker vi om det meste som setter pasienten i sentrum. 

Byggene og plasseringen av helseparken tett på sykehuset skal bidra til samspill mellom sykehuset og dem som er i helseparken, enten de er innenfor utdanning og forskning, eller kan ses på som små eller store bedrifter. Alle som jobber med pasienter i sentrum, er omfavnet i helseklynge-tanken. Der kan de finne plass i verdikjeden gjennom tverrfaglig samhandling.

Vi tror på møter mellom folk. Det er i møter mellom folk at nye ideer oppstår, at ideer spinnes og utvikles, og nye tjenester og produkter ser dagens lys. Ambisjonen er å skape en felles arena for utdanning, forskning, innovasjon og verdiskapning.

Det er enkelt å vedta innovasjon. Det er noe annet å få det til. Vår oppskrift for å kunne få det til er blant annet: 
•    Samlokalisering og samhandling som gir grunnlag for deling av kunnskap og tjenester.
•    Attraktive fysiske omgivelser for å tiltrekke seg de beste hjernene.
•    Teknologisk utvikling som gir nye forretningsmuligheter.
•    Synlighet og omdømme for å øke attraktiviteten.
•    Kompetanseklynge som er spisset innen helse og velferd, tjener alle som virker innenfor helseområdet.
Logo
Utdanning/forskning
Logo
Kunnskapsdeling
Logo
Sykehuset
Logo
Næringsliv/arbeidskraft
Logo
Innovasjonsbedrifter
Picture