Close
Logo
Top Image
Last Next

Grunnarbeid for gangbro på Brakerøya stasjon

Grunnarbeid for ny gangbro på Brakerøya stasjon gjøres i sommer.
På Brakerøya stasjon kommer gangbro til helseparken og sykehuset. I sommer gjøres grunnarbeidet, men  gangbroa blir først blir heist på plass og montert om noen år.

Det gjøres mye arbeid langs jernbanelinjer i sommer. I ukene buss erstatter tog som varer fram til 8. august, jobbes det iherdig flere steder på strekningen fra Asker til Drammen. På Brakerøya pågår to større prosjekter.

Mest spektakulært er etablering av ny undergang inn til nytt sykehus og helseparken, men også på Brakerøya stasjon skjer det spennende ting. Der kommer ny gangbro. Den blir hovedforbindelsen for togreisende som skal til helseparken eller til nye Drammen sykehus.

– Vi skal sikre full universell utforming. Alle skal kunne bruke broforbindelsen som gir en direkte forbindelse fra jernbanestasjonen til sykehuset og helseparken, sier Jon Simenstad, som har hatt prosjektledelse for planlegging av den nye broa.

Gangbroa skal gjøre det enkelt for dem som kommer med tog å orientere seg. Fra gangbroa blir det direkte siktlinje til sykehusets hovedinngang.

Arbeidet med gangbroa startet for lang tid siden. De geotekniske undersøkelsene av grunnforholdene ble gjort i påsken i fjor. Nå jobbes det med grunnarbeidene, mens selve broa først kommer på plass om noen år.


Offisiell åpning av det nye sykehuset er planlagt i mai 2025. Da er hele sykehuset i full drift. Samtidig planlegges åpning av første byggetrinn i Drammen Helsepark.
Picture