Close
Logo
Top Image
Last Next

Estimat: Ti år før alt er på plass

Utviklingen av Drammen Helsepark er estimert til å ta omtrent ti år.
Første byggetrinn i Drammen Helsepark skal åpnes samtidig med det nye sykehuset på Brakerøya, men helseparken skal bygges i flere trinn. 

I et intervju med Drammen kommune eiendomsutvikling AS sier administrerende direktør Gøril Bergh at utviklingen er estimert til å ta omtrent ti år.

Drammen Helsepark som blir sykehusets nærmeste nabo, er stort og kompleks. Det består av en bygningsrekke på 440 meter. Den får 76.500 kvadratmeter over bakken i skreddersøm for helsevirksomheter, men også for bedrifter som kan være til nytte for pasienter, besøkende og de mange tusen som skal jobbe på sykehuset og i helseparken. Der er det planlagt for butikker, hotell, spisesteder og servicebedrifter. I tillegg kommer parkering under bakken for besøkende.

Prosjektet består av flere byggetrinn. Planen er at første byggetrinn står klart omtrent samtidig med åpningen av det nye sykehuset i mai 2025.

– Jobben vi skal gjøre, består av mange deler – både selve byggeprosjektet, men også klynge- og bydelsutviklingen. Helsesektoren er i enorm vekst og rivende utvikling. For at vi skal lykkes, er det helt avgjørende at vi klarer å tilrettelegge for økosystemet for helsesektoren. I tillegg er det viktig at vi lykkes med bydelsutviklingen slik at vi skaper et bygulv som blir til nytte for alle fremtidige brukere av den nye bydelen, inkludert ansatte, pasienter, skoleelever, pårørende og andre, sier  Bergh i intervjuet som du kan lese i sin helhet her.