Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Byggene skal bidra til et godt byrom

Vi ønsker å skape et godt byrom. Helsegata mot sykehuset skal være attraktiv og levende. Tårnet er signalbygget og identitetsbæreren.
Drammen Helsepark er mer enn helseklynge og tjenester. Helseparken skal også være et godt sted å jobbe og leve. Det skal byggene, fasadene, linjene og strukturen bidra til. Vi har jobbet mye med koblinger og akser fra jernbane, helsepark og identitetsbærende bygg til sykehuset og vil lage gode møteplasser ute og inne. Også på takene. Vi vil ha grønne tak på flere nivåer. Det skal gi oppholdsrom og visuell variasjon.
De gode møteplassene

Vi tror et levende byrom i og rundt sykehusområdet er bra for forskning, utdanning og verdiskapning. Vi tror gode møteplasser

bidrar til bedre opplevelser, økt trivsel og mer samspill. Det gir grunnlag for bedre samarbeid og utveksling av ideer og erfaringer.

Vi tror vi presterer bedre når vi har det bedre. Det gjelder tilbudene vi har rundt oss, ulike fagmiljøer og de fysiske omgivelsene.

Da blir bygg, byggematerialer, linjer, strukturer, koblinger og akser også viktig.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Picture