Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Bygg 4 ABC, Tårnet

Tårnet blir et signalbygg. Det er helseparkens høyhus. Her tenker vi næring, auditorium og møtesenter.
Tårnet ligger inn mot stasjonsforbindelsen og henger nært sammen med 4B og 4C. Her er det planlagt for helsenæring, gymsal, utdanning og forskning. Treningsfasiliteter handler både om god helse for folk flest, om forebygging og opptrening.
Vi planlegger for et moderne møtesenter. Det vil dels ligge i tårnet og i nabobyggene. Det inkluderer også et godt auditorium med møterom i ulike størrelser og servicefunksjoner. I tillegg skal vi ha gode rom for undervisning, bibliotek og laboratorium og tenker oss uformelle arbeidsplasser i denne delen av helseparken.
 
Top Image
Gateplan bygg 4

Helseparken skal by på et inkluderende og godt byrom. På gateplan betyr det næringsarealer for handel og gode opplevelser.

 

 

Top Image
Kontor og tjenesteyting

Vi planlegger for cellekontorer, åpne landskap, stillerom, sosiale soner og multirom i bygg A og B,

men også behandlingsrom, treningsrom, bibliotek og laboratorium.

Logo
Gymsal
Logo
Møtesenter
Logo
Auditorium
Logo
Kontor
Logo
Treningssenter
Picture