Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Bygg 3 AB, Hotellet

Sykehus kan ha behov for hotell i nærheten. Det planlegger vi for i bygg 3A. I tillegg planlegges ulike tjenester inn mot torget.
Pasienter som har tidlig oppmøte på sykehuset, eller pårørende og besøkende til Vestre Vikens største lokalsykehus som vil være nær sine egne, trenger en god seng og et godt sted å være. Det planlegger vi for i Bygg 3A, Hotellet. 
Hotellet skal også ha plass for en god restaurant, gode møteplasser og bidra til god folkehelse med tilbud som svømmebasseng. I tillegg planlegger vi for etablering av egen dagligvarebutikk i helseparken. Også den tenker vi oss i hotellbygget.
Inn mot torgplassen som er hovedåra fra Brakerøya stasjon til det nye sykehuset, er det planlagt rom og plass for ulike helsetjenester. På gateplan skal de være med på å gi et godt byrom. Da handler det om publikumsvennlige butikker og tjenester som hører hjemme i et urbant miljø.
Picture