Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image

Bygg 1, Hallen

Mye av Drammens identitet og stolte industrihistorie er skapt på Brakerøya. Hallen er historiebæreren. Nå handler det om helsenæring, men også om gode opplevelser.
Hallens fasade er ment å formidle historien. Utendørs. Innenfor veggene kommer ny næring, men også rom for opplevelser gjennom ulike events, matopplevelser og ny helsenæring. Hallen skal gi moderne og gode arbeidsforhold og gode opplevelser for besøkende. Inn i byggningsmassen kommer også kontorer for ulike tjenester.
Fasaden skal være historisk. Innmaten er ny og moderne med vekt også på de gode møteplassene.
Top Image
Gateplan

Hallen skal gi gode møteplasser inne, men også ute med eget helsetorg og godt rom rundt byggets historiske fasade.
Inne er det planlagt sosiale soner for bespisning og området med messanin blir perfekt til events ol.

Top Image
Kontor og tjenesteyting

I kontordelen planlegges det både for arbeidsplasser i åpne landskap og cellekontorer, møterom med ulik størrelse og sosiale soner. 

For ulike helsetjenester planlegges det for behandlingsrom, treningsrom, ventesoner og resepsjonsområde.
 

Logo
Behandlingsrom
Logo
Kontorer
Logo
Treningsrom
Logo
Møterom
Logo
Resepsjon
Picture