Close
Logo
Top Image
Last Next

Baner vei til og for helseparken

Ny undergang og nytt sidespor er to viktige prosjekter for helseparken.
Den nye undergangen inn til helseparken og sykehuset på Brakerøya er under bygging. Arbeidene har pågått en stund og er godt synlige for veifarende forbi Brakerøya.

Det er AF gruppen som er i full sving. Forskalingsarbeidet og byggingen av selve undergangen følger en stram tidsplan. Det hele bygges i forkant, og i sommer skal byggverket på plass.

Da stanser Bane NOR togtrafikken. Det skjer i perioden 26. juni til 8. august. Bane NOR skal også i sommer utføre mye vedlikehold og oppgradering på strekningen fra Asker til Drammen. Ett av prosjektene er ny undergang inn til den nye helseparken og det nye sykehuset.

Undergangen får fire kjørefelt. Den bygges i forkant og skal i sommer monteres og gjøres klar for trafikk gjennom undergangen og for passerende tog over undergangen. 

I påsken i år stanset Bane NOR togtrafikken i noen få dager. Da kom det nye sidesporet på Lierstranda (se bildet under) på plass. Sporomleggingen henger nøye sammen med nytt sykehus som er under bygging og den nye helseparken som har byggestart før årsskiftet.

Det nye sidesporet erstatter sidesporet som går mellom de to Teigen-bedriftene på sjøsiden av postterminalen og inn til tollageret på Lierstranda. 
 
Picture