Close
Logo
Top Image
Last Next

Vedtatt av bystyret 3. september 2019

 Utbyggingen av Drammen Helsepark er vedtatt i Lier og Drammen. 
Detaljregulering med konsekvensutredning er vedtatt i bystyret i Drammen og kommunestyret i Lier. Helseparken ligger både i Drammen og Lier, og inngår i Fjordbyen Lier og Drammen. I Drammen bystyre var helseparken oppe til 2. gangsbehandling 3. september.

Du kan se alle sakens dokumenter i Drammen kommune ved å følge denne lenken.

Sammen med vedtaket ligger det også inne etablering av Helsehus/legevakt og knutepunktutvikling med bymessig næringsutbygging ved Brakerøya stasjon. Planen skal sikre videreutvikling av Fjordparken og åpning av Nøstebekken.

Foto: Drammen Helsepark er vedtatt av bystyret i Drammen 3. september 2019.