Close
Logo
Left Left
Top Image
Top Image
Last Next

Skisseprosjektet klart for helseparken

Skisseprosjektet for Drammen Helsepark er ferdigstilt. 
Prosjektet er tegnet ut, inkludert koblinger mellom byggene og forbindelsen til sykehuset via bru over Helsegata. Bak skisseprosjektet står GRAPE arkitekter, SLA landskapsarkitekter og Rambøll.

Skisseprosjektet innbefatter miljøvurderinger basert på Bream og funksjonalitet. Her handler det ikke bare om tekniske beregninger, men også ulike formål og hva som henger sammen med hva. Da snakker vi om hva som skal til for å skape gode møteplasser for fagpersonell, pasienter, elever og studenter og et trivelig sted å være for ansatte og besøkende til sykehuset og helseparken.

På gateplan skal vi ha et urbant miljø, preget av publikumsrettede funksjoner som blant annet service og handel. Vi skal lage gode uteplasser, men ikke bare på gateplan. Også takene kan være gode uteplasser. Vi vil tilrettelegge for grønne tak med mulighet for opphold og rekreasjon.

Skisseprosjektet har også jobbet med optimalisering av parkeringsplassene for besøkende til sykehuset. De skal fungere godt og det skal være enkelt for besøkende å orientere seg for å finne fram.

Fremover skal det jobbes videre med optimalisering av løsninger og spesielt med fundamenteringsløsninger og ytterligere grunnundersøkelser.

Foto: Jon Chr. Simenstad i Drammen Helsepark AS har skisseprosjektet klart.