Close
Logo
Top Image
Last

Detaljregulert sammen med nytt sykehus

Det er en felles reguleringsplan for Drammen Helsepark og nytt sykehus i Drammen. 
Detaljregulering med konsekvensutredning ble lagt fram i mars 2019. Her kan du selv lese planen. I mars ble den lagt fram for politisk behandling. Planen omfatter nytt sykehus, Drammen Helsepark, Drammen fjernvarme og Tomtegata 64.

I planen går det blant annet frem hvordan parkeringsløsningen for det nye sykehuset er planlagt og hvordan det fordeles på sykehuset, Drammen Helsepark, Tomtegata 64 og Drammen fjernvarme, som skal fordobles som resultat av nytt sykehus og Drammen Helsepark.

Mye av parkeringsbehovet til det nye sykehuset løses i parkeringsanlegg som bygges under grunnen på Drammen Helsepark.

Foto: Drammen Helsepark vil bestå av flere sammenhengende bygg mellom Helsegata og Fjordbygata.