Close
Logo
Logo
Left Left
Top Image

HELSEPARKEN

Vi skal bygge 76.500 kvadratmeter 
Top Image

HELSEPARKEN

Vi skal bygge 76.500 kvadratmeter 
Top Image

HELSEPARKEN

Vi skal bygge 76.500 kvadratmeter 

Utdanning, forskning, behandling og næring

Drammen Helsepark AS er et eiendomsselskap. Vi skal realisere en helsepark på 76.500 kvadratmeter. Utbygging vil skje etappevis.

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. 

Vi skal utvikle et levende byrom. Vi tror nye ideer oppstår i møter mellom folk. 

Et folkerikt mangfold

Helseparken og det nye sykehuset er planlagt og regulert sammen. I helseparken kommer parkeringsanlegg og hotell. I tillegg skal vi legge til rette for virksomheter som er til fordel for dem som har sitt daglige virke eller  besøker sykehuset eller helseparken. Det inkluderer dagligvarebutikk og spisesteder.

HELSEPARKEN

en komplett helse- og omsorgklynge