Close
Logo
Logo
Left Left
Top Image

HELSEPARKEN

en komplett helse- og omsorgsklynge
Top Image

HELSEPARKEN

en komplett helse- og omsorgsklynge

Utdanning, forskning, behandling og næring

Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Sykehuset blir motor i helseklyngen. Helseparken har plass til alle som har pasienter og helse som kjerneområde.

 

Vi ønsker å utvikle et levende byrom. Vi tror på møter mellom folk. Det er i møter mellom folk at nye ideer oppstår og nye tjenester og produkter ser dagens lys. Vi vil skape en arena for utdanning, forskning, innovasjon og verdiskapning.

 

Et folkerikt mangfold

Helseparken og det nye sykehuset er planlagt og regulert sammen. Mye i helseparken er nært vevd sammen med sykehuset. Det handler om mye, fra parkeringsanlegg til sykehotell. I tillegg er planen å legge til rette for virksomheter som er til fordel for dem som har sitt daglige virke eller er på besøk i sykehuset eller helseparken. Det inkluderer dagligvarebutikk og spisesteder.

Drammen Helsepark er mer enn bare helse og service. Her er det plass og rom for mangesidig byliv med skoleelever, studenter, forskere, private og offentlige virksomheter i et levende og attraktivt bymiljø. Her skal det være godt å jobbe og godt å være.

HELSEPARKEN

en komplett helse- og omsorgklynge